Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawickim. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 219 osób młodych...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie rawickim (IV)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę