Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu


Rynek pracy

  •   Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat
  •   Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat
  •   Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  •   SPOTKANIE REKRUTACYJNE - PROMEDICA 24
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawickim (III)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Programu...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie rawickim (III)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę