Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawickim (II)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach ...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie rawickim (II)" w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę