Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu


Data aktualizacji: 07.03.2019r .   Informacje dotyczące projektu realizowanego  przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Programu Operacyjnego...

Data aktualizacji: 18.03.2019r .   Informacje dotyczące projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

  Data aktualizacji: 07.03.2019r . Informacje dotyczące projektu realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Data aktualizacji: 07.03.2019r .   Informacje dotyczące projektu realizowanego  przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Programu Operacyjnego...

Data aktualizacji: 18.03.2019r .   Informacje dotyczące projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

  Data aktualizacji: 07.03.2019r . Informacje dotyczące projektu realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Stanisława Kamińskiego 19A, 63-900

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę