Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu


Powrót

Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy we wrześniu 2018r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawickim. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 243 osoby młode do...

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawickim. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 219 osób młodych...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie rawickim (IV)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawickim. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 243 osoby młode do...

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawickim. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 219 osób młodych...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie rawickim (IV)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Stanisława Kamińskiego 19A, 63-900

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę