Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu


Klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu


Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu uprzejmie informuje, że od 12 lipca 2022 r. wysokość wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń wynosić będzie 100 zł.

 
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Powrót

BEZPŁATNE KONSULTACJE

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Stanisława Kamińskiego 19A, 63-900

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę