Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane
Kod: 314417
Liczba odwiedzin: 2912
Synteza: Uczestniczenie w prawidłowej organizacji procesu przetwórstwa ziemniakó na rózne asortymenty produktów (mączka ziemniaczana, hydrolizaty skrobiowe, susze ziemniaczane, itp.), nadzorowanie ich przebiegu oraz uczestniczenie w inicjowaniu postepu techniczno-technologicznego w przetwórstwie ziemniaczanym.
Zadania zawodowe: realizowanie ustalonych (rocznych i kampanijnych) planów przerobu ziemniakó i produkcji wyrobów przez wykorzystanie zdolnosci produkcyjnych;
organizowanie i nadzorowanie stanowisk pracy na powierzonym odcinku produkcji;
prowadzenie kontroli procesów technologicznych zgodnie z ustaloną metodyką, nadzorowanie stosowania parametrów techniczno-technologicznych, rejestrowanie wyników kontroli;
likwidowanie nieprawidłowości i zakłócen procesu technologicznego;
kontrolowanie jakości produkowanych wyrobów oraz półproduktów w oparciu o ocenę organoleptyczną i wyniki badań laboratoryjnych oraz bieżące korygowanie jakości;
czuwanie nad przestrzeganiem norm zużycia surowcó i materiałów;
współudział w opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz obsługi stanowiks pracy; nadzór nad stosowaniem tych instrukcji;
współudział we wdrażaniu nowych technik, technologii i nowych asortymentów wyrobó.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie analiz laboratoryjnych związanych z badaniem jakości surowca, wyrobów gotowych, półproduktów i materiałów pomocniczych.

partners

shortcut-links

 go-to-top