Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu


Klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług  PUP w Rawiczu oraz pracowników urzędu, dbając o zapewnienie ciągłości pracy
od 12 października 2020 roku do odwołania Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawicz wstrzymuje możliwość osobistego załatwiania spraw.
W szczególnych przypadkach, po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu, istnieje możliwość w wyjątkowej sytuacji załatwienia sprawy osobiście - zobacz.
 

 
Uwaga zmiany dot. o umorzenia pożyczki - zobacz

Uwaga zmainy dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników - zobacz


Ważna informacja dotycząca obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu - zobacz

Tarcza antykryzysowa COVID-19 - zobacz

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Data aktualizacji: 02.11.2020r .   Informacje dotyczące projektu realizowanego  przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

  Data aktualizacji: 02.11.2020r . Informacje dotyczące projektu realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Data aktualizacji: 02.11.2020r .   Informacje dotyczące projektu realizowanego  przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

  Data aktualizacji: 02.11.2020r . Informacje dotyczące projektu realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Stanisława Kamińskiego 19A, 63-900

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę